Palvelun käyttöehdot

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi (SSL-yhteys, palomuurit, sivustoon kirjautuminen salasanojen & käyttäjätunnusten takana, säännölliset päivitykset). Henkilötiedot sijaitsevat Hostingpalveluiden hallinnoimalla palvelimella, asianmukaisilla palomuureilla suojattuna.

Henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilötietoihin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

Lomakkeet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus, joka varmistetaan ennen lomakkeen lähettämistä.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt, että käsittelemme henkilötietojasi siihen vastataksemme. Henkilötietoja ei tallenneta sivustolle tai lomakkeen mahdollistavan palvelun välimuistiin, vaan ne tulevat suoraan sähköpostilla yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito henkilöön.

Evästeiden käyttö

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus. Hyväksymällä evästeiden käytön henkilö antaa samalla luvan kerätä omia sijaintitietojaan. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen analytiikan avulla ja markkinointi kerättyä dataa hyödyntäen. Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, jonka avulla saadaan tietää, mistä päin maailmaa sivuilla käy vierailijoita. Säännönmukaisena tietolähteenä toimii tämä verkkosivusto, joka kerää evästeen avulla paikantamistietoja Google Analytics-tilillemme. Tietoja säilytetään 26 kuukautta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Näitä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ETA/EU-alueen ulkopuolelle, ellei se ole ylläpidon tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Jos tietoja luovutetaan ETA/EU-alueen ulkopuolelle, varmistetaan, että yhteistyökumppanilla on voimassa Privacy Shield- järjestelmä, joka takaa henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Asiakkaan oikeudet

Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myöskin oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan.

Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:

– Oikeutetun edun varmennuksen aikana
– Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana

Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön.

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste

Rekisterinpitäjä 
Costa Sun Guide Europe

Calle Madeira (ed Palacio de Poniente)

Benalmadena Costa, 29630, Malaga

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Ismo Ivakko

ismo.ivakko@gmail.com

+34655689455

Tietojen käsittelyn tarkoitus
Sivuston uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.

Tietojen käsittely ja käsittelijät sekä tietojen luovutus
Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen vastaanottajiin tilaajan suostumuksen perusteella.
Tietoja käsittelevät sivuston henkilökunta sekä uutiskirjesovelluksen (MailChimp) toimittaja (The Rocket Science group), joka käsittelee henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta tietosuoja-asetusta noudattaen (Privacy Shield). Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta peruutuslinkistä, itse kirjallisesti pyytää poistamaan osoitteensa tai toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti. Tilaajan sähköpostiosoite poistetaan järjestelmästä, jos tilaajan osoitteesta saadaan järjestelmään viesti siitä, että sähköpostiosoite ei ole enää käytössä tai jos osoitteesta tulee toistuvasti virheviesti.

Rekisteröidyn oikeudet

  • oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustamisoikeus
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pääsy omiin tietoihin
Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu lähettämällä tietopyyntö osoitteeseen ismo.ivakko@gmail.com. Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen
Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Lähetä pyyntö osoitteeseen ismo.ivakko@gmail.com. Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.

Käsittelyn rajoittaminen
Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Suostumuksen peruutus tietojen käsittelyyn ja tietojen poistaminen
Voit poistaa tietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä. Tai voit pyytää poistamista kirjallisesti osoitteesta ismo.ivakko@gmail.com. Mainitse uutiskirjeen nimi.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät asiakirjan yläosasta. Voit myös valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste

Rekisterinpitäjä 
Costa Sun Guide Europe

Calle Madeira (ed Palacio de Poniente)

Benalmadena Costa, 29630, Malaga

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Ismo Ivakko

ismo.ivakko@gmail.com

+34 655 689 455

Asiakasrekisterin tarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella palvelun ja asiakkaan välisen asiakassuhteen historian tallentamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin, sekä asiakkaan yksilöimiseen palvelutapahtumassa. Palvelu voi käyttää rekisteriä yrittäjyyden edistämistä ja kehittämistä koskevaan markkinointiin. Henkilötiedot saadaan siis asiakkaalta itseltään ajanvarauksen tai neuvontatilanteen yhteydessä. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa, ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Asiakasrekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on ajanvarauksessa itsestään antanut: nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, toimiala, ajanvarauksen tarkoitus (yrityksen perustaminen, onko toimiva yritys, yrityskauppa, sijoittuminen seudulle) sekä asiakastapaamisen aiheet:

Tietojen käsittely ja käsittelijät sekä tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät enimmäkseen ja ensisijaisesti yrityspalvelupäälliköt, tarvittaessa muutkin palvelun työntekijät. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoitukseen. Rekisteri sijaitsee palvelun hallinnoimalla palvelimella asianmukaisilla palomuureilla suojattuna. Tiedostot on suojattu myös käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Palvelimen sisältö varmuuskopioidaan päivittäin.

Tietojen säilytysaika
Rekisteröidyn perustiedot säilytetään enintään 3 vuotta tai kunnes rekisteröity pyytää niitä poistettaviksi.
Jos asiakas osallistuu palvelun hanketoimintaan hankkeen edunsaajana, voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi

oikeus tietojen oikaisemiseen

oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

oikeus tietojen poistamiseen

oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

vastustamisoikeus

oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön, jonka yhteystiedot löytyvät asiakirjan yläosasta. Voit myös valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.